Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. prosimy o zapoznanie się z poniższymi zagadnieniami.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Danych Osobowych są Mazowieckie Sieci Światłowodowe sp. z o.o. Kawęczynek, Ul. Prosta 122 05-520 Słomczyn numer NIP 1231221138, numer REGON 142513092 i KRS 0000362088, kontakt: info@knc.pl

W jakich celach i na jakiej podstawie przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe Mazowieckie Sieci Światłowodowe przetwarzają w następujących celach:

1. zawarcia umowy oraz wykonania świadczonej usługi nią opisanej (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
2. kontaktu w sprawie łączącej nas umowy/usługi (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
3. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
4. obsługi Twoich zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
5. dokonywania rozliczeń (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
6. analiz i badań sposobu korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych przez Mazowieckie Sieci Światłowodowe (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
7. prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
8. w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 a RODO – wyrażenie zgody).

Jakie dane zbieramy?
Na naszej stronie internetowej zbieramy takie dane jak:
1. Pliki cookies – nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej;
2. Imię – przy wypełnianiu formularza kontaktowego będziesz proszony o podanie swojego imienia, tak abyśmy mieli możliwość kontaktu z Tobą;
3. Adres e-mail – poprzez adres e-mail kontaktujemy się z Tobą i przesyłamy informacje zwrotne na Twoje zapytania;
4. Numer telefonu – kontaktujemy się z Tobą telefonicznie i/lub odpowiadamy na Twoje zapytania;

Komu przekazujemy Twoje dane?
Twoje dane pozyskane za pośrednictwem strony internetowej www.mazowieckiesieci.pl przekazujemy podmiotom przetwarzającym, tj. firmom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają dane na nasze żądanie. Twoje dane osobowe przekazujemy również innym administratorom, którzy przetwarzają dane w swoim imieniu, np. podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, prawnikom i innym, w zakresie w jakim stają się oni administratorami.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej – wszystkie firmy, z którymi współpracujemy mają siedzibę na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ile czasu przechowujemy Twoje dane?
Okres przechowywania danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest uzależniony od Ustawodawcy. Okres przechowywania danych osobowych pozyskanych po wyrażeniu zgody jest nie dłuższy niż 6 lat licząc od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dane zostały zebrane.

Jakie masz prawa?
Twoje prawa to:
1. prawo dostępu do treści swoich danych;
2. prawo do sprostowania danych;
3. prawo do usunięcia danych;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do przenoszenia danych;
6. prawo wniesienia sprzeciwu;
7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie, w którym uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Twojej osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Czy musisz podawać dane?
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w przypadku kiedy chcesz nawiązać z nami współpracę.

Automatyczne podejmowanie decyzji
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.